Wie bepaalt de codes voor internationale telefonie?

Wie naar de Verenigde Staten belt draait +1, de landcode van Uruguay is +748. „Sommige landen dicht bij elkaar hebben opeenvolgende nummers zoals Frankrijk (+33), België (+32) en Nederland (+31). Hoe worden die codes bepaald? Is daar een instantie voor?”, vraagt Jan van Helvoort uit Hilversum.

Die is er, zetelt in Genève, hoort bij de Verenigde Naties en heet voluit de ITU-T, Studiegroep 2. ITU staat voor de Internationale Telecommunicatie Unie, de T voor de de ‘telecommunicatie standaardisatiesector’. Binnen studiegroep 2 beslissen VN-lidstaten en bedrijven zoals KPN over nieuwe landencodes. Het exacte getal wordt bepaald door één persoon, de secretaris. Op dit moment is dat Richard Hill.

„De VS waren het eerste land dat een internationale landcode kreeg, van wat toen nog het Internationale Comité voor Telefonie heette, meer dan vijftig jaar geleden. Dus dat werd +1”, vertelt Hill. Geografische ligging speelt sindsdien een belangrijke rol: landcodes in Noord- en Centraal-Amerika beginnen met een 1, in Afrika met een 2, in Europa met 3 of 4, etc. Landonafhankelijke nummers zoals satelliettelefoons beginnen met een 8.

Veel logica zit er verder niet in, zegt Hill: „Het werden al snel dubbele cijfers en sinds de jaren zestig wordt alleen nog maar gewerkt met driecijferige codes.” Met de grootte van het land, de invloed ervan of het inwonertal heeft dat dus niet te maken.

De studiegroep beslist over nieuwe codes als er een nieuw land ontstaat – Montenegro bijvoorbeeld in 2006 – of uiteenvalt. De landencode van de Sovjet-Unie, +7, ging na 1991 over op Rusland en Kazachstan. Andere ex-Sovjetstaten kregen nieuwe codes.

Soms ligt de toewijzing politiek gevoelig, bijvoorbeeld bij Kosovo, dat zich dit jaar onafhankelijk verklaarde van Servië. Voor de toekenning van een code geldt officieel dat ‘de VN of de ITU’ een land moet erkennen. De VN besloten vorige maand over de rechtsgeldigheid van de onafhankelijkheid van Kosovo advies te vragen aan het Internationaal Gerechtshof. Dat advies kan twee jaar op zich laten wachten. Wordt er binnen de ITU al gesproken over Kosovo? Hill: „Dit is een erg delicate kwestie. Geen commentaar.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Bellen naar Uruguay

In de ‘next question’ Wie bepaalt de codes voor internationale telefonie? (vrijdag 28 november, pagina 2) staat dat de telefonische landcode voor Uruguay 748 is. Dit klopt niet, de code is 598.

    • Thalia Verkade