Normaliseer en reguleer de hele cannabisketen

In reactie op het hoofdcommentaar ‘Blowende feiten’ (NRC Handelsblad, 24 november) het volgende. Totdat cannabis is gelegaliseerd, is een goed zicht op handel, teelt en gebruik onmogelijk en zijn we aangewezen op schattingen, die vaak een politieke lading hebben. Daaruit conclusies trekken is een hachelijke zaak. Zo schrijft de commentator: „Naarmate cannabis makkelijker te krijgen is, neemt het gebruik ervan toe.” Dat zou betekenen dat ons cannabisgebruik het hoogste ter wereld is; nergens anders bestaan immers coffeeshops. Maar het commentaar meldt ook dat het Nederlandse gebruikscijfer ongeveer het Europees gemiddelde bedraagt.

De bevoorrading van shops zou grotendeels in handen zijn van de georganiseerde misdaad, die ook in pillen, hasj, cocaïne en heroïne handelt. Waar komt deze informatie vandaan? Heeft de redactie een overzicht van alle leveranciers en hun nevenactiviteiten?

Nog een sweeping statement: een experiment met gereguleerde cannabisteelt is, behalve voor medische of wetenschappelijke doeleinden, juridisch onmogelijk. Als dit waar zou zijn, zouden er nooit coffeeshops zijn ontstaan. Internationale verdragen bieden Nederland ruimte om het opportuniteitsbeginsel te hanteren, zodat een wettelijk verboden handeling structureel niet tot vervolging hoeft te leiden. Volgens dit beginsel is gereguleerde teelt ook mogelijk.

Waar het om gaat, is de politieke wil en moed om een pragmatisch en consistent roesmiddelenbeleid te voeren. De kabinetten-Balkenende verkiezen een moreel gegrond beleid, waarin cannabis geldt als gevaarlijk en alcohol als gezellig.

Terecht stelt de krant dat ‘er iets moet gebeuren aan coffeeshops’. De enige logische en houdbare oplossing is verdere normalisering en regulering van de hele ‘cannabisketen’.

Ingezonden brieven kunt u mailen naar opinie@nrc.nl. Voor regels: zie nrc.nl/opinie

    • Derrick Bergman