Koopbaby naar Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg krijgt voorlopig de voogdij over de in België geboren baby J., die vier maanden geleden is gekocht door een Nederlands echtpaar uit Overijssel. Dit heeft de meervoudige familiekamer van de rechtbank in Zwolle gisteren bepaald. De Belgische ouders hadden baby J. aangeboden op internet, naar hun zeggen uit geldnood.

Baby J. moet naar een officieel geregistreerd pleeggezin. Het verzoek aan de rechtbank kwam van de Raad voor de Kinderbescherming, die stelt dat de ouders ten onrechte bij de burgerlijke stand staan geregistreerd als de echte ouders. Feitelijk, stelt de kinderbescherming, zijn de ouders pleegouders en om dat te worden heb je onderzoek en toestemming nodig van de rechter. Dat hebben de ouders niet.

De Nederlandse wensouders hebben de baby zonder de vereiste beginseltoestemming van de minister van justitie meegenomen naar Nederland om het in het eigen gezin op te nemen, zo stelde de rechter. Onder deze omstandigheden kan de rechter een gezinsvoogdijinstelling belasten met de voorlopige voogdij.