Koopbaby naar Bureau Jeugdzorg

Rotterdam, 28 nov. Bureau Jeugdzorg krijgt voorlopig de voogdij over de in België geboren baby J., die vier maanden geleden is gekocht door een Nederlands echtpaar uit Overijssel. Pagina 3