Groningse Staten helpen Blauwe Stad

Groningen. Provinciale Staten van Groningen nemen een aantal ingrijpende maatregelen om de ontwikkeling van het nieuwe woongebied De Blauwe Stad veilig te stellen. Zo zal versneld bouwgrond worden overgeheveld naar de Ontwikkelingsmaatschappij. De verkoop van woningen en bouwkavels in het nieuwe woongebied van Oost-Groningen is bijna tot stilstand gekomen.