Gouden handdruk Verwilst fors lager

Oud-topman Herman Verwilst van Fortis levert het merendeel van zijn vertrekpremie in. Verwilst verlaat op 2 december het bedrijf en krijgt 800.000 euro mee. Dat maakte de afgeslankte Fortis-holding gisteren bekend.

De 61-jarige Belg die eind september vervangen werd door Filip Dierckx als bestuursvoorzitter van Fortis, levert 4,2 miljoen euro van zijn aanvankelijke gouden handdruk in. Contractueel had hij recht op een vergoeding van ruim 5 miljoen euro (driemaal zijn jaarsalaris). Deze regeling leidde tot felle kritiek. De Belgische premier Yves Leterme gaf toen aan Fortis impliciet de suggestie mee een alternatieve schikking te treffen.

De huidige regeling komt erop neer dat Verwilst eenmaal zijn jaarsalaris in contanten uitbetaald krijgt. Fortis meldt dat de ontslagregeling van de overige bestuurders die sinds oktober zijn vertrokken, eveneens wordt beperkt tot maximaal een jaarsalaris.

Verwilst, nu nog commissaris, neemt definitief ontslag na de aandeelhoudersvergadering van volgende week. Op deze vergadering worden ruim vijfduizend aandeelhouders verwacht. De Fortis-top zal er toelichting geven op de ontmanteling van de groep. Burggraaf Etienne Davignon wordt er ook voorgedragen als voorzitter. Drie gewezen commissarissen van Fortis – Jean-Michel Hessels, Philippe Bodson en Ping An-vertegenwoordiger Louis Cheung – worden voorgedragen voor herbenoeming. Een van de pleitbezorgers van gedupeerde minderheidsaandeelhouders in Fortis, het adviesbureau Deminor, zal tegen deze benoemingen stemmen.

Gisteren liet de Europese Commissie weten dat de goedkeuring van de verkoop van Fortis Bank België aan BNP Paribas wordt verschoven van 3 naar 17 december. Dit zou te maken hebben met mogelijke bezwaren die de Europese mededingingsautoriteiten hebben tegen de dominante marktpositie die BNP krijgt in België.