Fokverbod nertsen kost half miljard

Den Haag, 28 nov. Het in tien jaar tijd geleidelijk verbieden van nertsenfokkerijen zou Nederland 536 miljoen euro kosten. Dat staat in een rapport van het onderzoeksinstituut LEI. De SP en de PvdA hebben in oktober een initiatief-wetsvoorstel om de nertsenfokkerij te verbieden, voorgelegd aan de Tweede Kamer. Christen Unie en PVV staan sympathiek tegenover het verbod, maar zien ook op tegen de kosten om de nertsenhouders schadeloos te stellen. Bij een geleidelijke afbouw van de sector zijn de kosten voor de overheid minder. Het CDA ziet in het rapport een reden te meer om tegen het verbod te zijn.