Donner verbetert positie flexwerkers

De positie van flexwerkers, werknemers met een tijdelijk arbeidscontract en uitzendkrachten wordt verbeterd. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) liet dit gisteren tijdens de behandeling van de begroting voor 2009 in de Tweede Kamer weten.

Hiermee komt de minister gedeeltelijk tegemoet aan het verzoek van de PvdA en de SP, die eerder deze week hadden gepleit voor verbetering van de rechtspositie van flexwerkers. Minister Donner voelt vooralsnog niets voor wetswijzigingen. „We moeten de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, die juist hard nodig is, niet verminderen”, zei Donner tijdens het debat.

Wel wil Donner met de sociale partners afspraken maken over de mogelijkheid dat flexwerkers toegang krijgen tot scholing via de daartoe bestemde scholingsfondsen. Ook vindt de minister dat het oneigenlijk gebruik van tijdelijke contracten moet worden tegengegaan. Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP had hierop gewezen. Het komt volgens hem herhaaldelijk voor dat flexwerkers na drie jaarcontracten niet in vaste dienst worden genomen. Ze worden dan met een tussenpoos van enkele maanden opnieuw met drie tijdelijke contracten aangesteld.

De minister vindt ook dat flexwerkers tijdig bericht moeten krijgen over hun contractsverlenging. Jacques Tichelaar, PvdA-Kamerlid, had de minister verzocht te zorgen dat flexwerkers eerder geïnformeerd worden over het al dan niet verlengen van hun contract.

Voor een ontslagvergoeding voor flexibele arbeidskrachten, waarom de twee Kamerleden Tichelaar en Ulenbelt hadden gevraagd, voelt de minister niets. Hij wees erop dat het thema verder ter sprake komt bij de behandeling van het wetsvoorstel over de ontslagvergoeding, dat dit jaar nog besproken wordt. In oktober hadden kabinet en sociale partners een ontslagakkoord bereikt waarbij de huidige ontslagbescherming blijft bestaan. Alleen wordt de vergoeding voor werknemers met een inkomen vanaf 75.000 euro teruggebracht tot maximaal een jaarsalaris.

De minister wees er verder op dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen vanaf 10.000 euro volgend jaar weinig koopkrachtverbetering zullen merken. Als gevolg van de kredietcrisis vergoeden verschillende pensioenfondsen de inflatiestijging niet.

Ook blijven de grenzen voor migranten uit Bulgarije en Roemenië voorlopig dicht. Als gevolg van de economische malaise en verwachte stijging van de werkloosheid wil Donner aan de wens van de Kamer tegemoetkomen de grenzen pas over drie jaar volledig te openen.