Bewegen bij dip

rotterdam. Het verhoogde risico dat depressieve hartpatiënten lopen op nieuwe hart- of vaatproblemen kan voor een groot deel worden verklaard door een gebrek aan lichaamsbeweging. Dat concludeerden Amerikaanse artsen deze week in het Journal of the American Medical Association. Ze volgden 1.017 hartpatiënten tussen 2000 en begin 2008. Van de 199 depressieve patiënten kreeg 10 procent opnieuw een al dan niet fatale hartaanval of beroerte. Onder niet-depressieve patiënten was dat slechts 7 procent. Een derde van het verschil kon worden verklaard door een gebrek aan lichamelijke activiteit. Beweging was belangrijker dan factoren als roken, bijkomende aandoeningen, en verkeerd medicijngebruik. Algemeen liep wie te weinig bewoog 44 procent meer kans op nieuwe hart- en vaatproblemen.