Advies: fusietoets voor grote scholen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet fuserende scholen onderwerpen aan een fusietoets. Dat bepleit de Onderwijsraad in het advies De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs dat vandaag is gepubliceerd.

Volgens de raad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering voor het onderwijs, is het geen goede zaak als alle scholen in een gemeente onder hetzelfde schoolbestuur vallen. Er moet iets te kiezen blijven voor ouders, aldus het advies. Momenteel is zo’n bestuurlijk monopolie in het voortgezet onderwijs al in een aantal gemeenten een feit, onder meer in Maastricht, Venlo en Deventer.

De Onderwijsraad neemt hetzelfde standpunt in als de Tweede Kamer. Eind september nam het parlement een motie aan van SP’er Jasper van Dijk om een fusietoets in te voeren. Ook vindt de Kamer dat staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) een fusiestop moet invoeren totdat de toets van de NMa klaar is. Vanmiddag bespreekt het kabinet de ‘menselijke maat’ in het onderwijs.

Niet elke fusie hoeft van de Onderwijsraad te worden getoetst. Het adviesorgaan denkt aan een drempel van 2.500 betrokken leerlingen in het primair onderwijs, 5.000 in het voortgezet onderwijs, 10.000 in het mbo en 20.000 in het hoger onderwijs. Een fusietoets zou onder meer kunnen bestaan uit „een toets op variëteit”.

Volgens de raad heeft de overheid sinds de jaren negentig te weinig oog gehad voor de risico’s van fuserende scholen en een grotere autonomie voor schoolbesturen. Zo waarschuwt het advies voor schoolbesturen die te ver afstaan van ouders, wat de medezeggenschap moeilijker maakt.