Zalm ontvangt jaarsalaris van 750.000 euro

Gerrit Zalm gaat als bestuursvoorzitter van de combinatie Fortis Bank Nederland en ABN Amro een jaarsalaris van 750.000 euro verdienen. Daarmee gaat de VVD’er ruim vier keer de Balkenendenorm verdienen. Dat heeft minister Bos (Financiën, PvdA) gisteren bekendgemaakt.

Daarnaast ontvangt Zalm, die twaalf jaar minister van Financiën is geweest, een bonus. De hoogte daarvan hangt af van de winst die wordt gemaakt bij de verkoop van de nieuwe bank. Zalm krijgt 100.000 euro voor elke miljard euro dat er winst wordt gemaakt, met een maximum van de helft van zijn jaarsalaris.

Bij bekendmaking van zijn aanstelling als topbestuurder afgelopen vrijdag was al bekend dat hij hetzelfde bleef verdienen als bij de DSB Bank, maar dat bedrag werd nog niet naar buiten gebracht.

SP-fractievoorzitter Agnes Kant vindt de beloningen onacceptabel. Volgens haar is iedereen het erover eens dat een nieuwe moraal in de financiële wereld nodig is, die zich onder meer moet uiten in de hoogte van de beloningen.

Minister Bos verklaarde afgelopen dinsdag bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer dat Zalm met zijn salaris de „minst verdienende directeur was van een bank van deze omvang”. Ook heeft Bos verschillende keren het uitzonderlijke karakter van de bankovername onderstreept. Hij wil zo snel mogelijk van deze staatsbemoeienis af zodra de integratie een feit is en de bank verkocht kan worden.

Wel wees Bos er eerder op dat Fortis model moest staan voor andere banken. „We kunnen het als overheid niet maken door te gaan met bonussen zoals dat tot nu toe is gegaan”, stelde Bos. Daarom geldt voor Zalm ook een ander bonusregime dan elders in het bankwezen gebruikelijk is. Wel merkte Bos toen al op dat de Balkenende-norm niet zal gelden voor bestuurders van de bank in overheidshanden. Deze norm geldt alleen voor de publieke sector. De Balkenendenorm ligt op 176.000 euro.

Zalms voorganger, Rijkman Groenink van ABN Amro, verdiende in 2006, het laatste volledige jaar dat hij bestuursvoorzitter was, een jaarsalaris van 924.000 euro. ING-topman Michel Tilmant van ING verdiende vorig jaar 1,3 miljoen euro. Zalm begint in maart met zijn nieuwe baan.

Praat mee over het salaris van zalm via nrc.nl/discussie