Vertraagde uitslag van waterschappen

De voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen worden zaterdagmiddag in Zwolle bekendgemaakt. Het was de bedoeling dat vandaag al te doen, maar de verwerking van de stembiljetten duurt langer dan verwacht. Op dinsdag 2 december volgt de definitieve uitslag. De CDA-fractie in de Tweede Kamer pleit voor een snellere en stevige evaluatie van de verkiezingen in het begin van het nieuwe jaar, door zowel de waterschappen als het kabinet.