V-raad: EU vervangt VN-missie Kosovo

De VN-missie UNMIK in Kosovo draagt vanaf 1 december haar veiligheidstaken over aan EULEX, de civiele missie van de Europese Unie. Dat hebben de vijftien leden van de Veiligheidsraad gisteravond unaniem beslist, op basis van een voorstel van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Het is de eerste keer dat de Veiligheidsraad eensgezind is over Kosovo.

Het mandaat van EULEX is onderwerp van discussie sinds de Kosovo-Albanezen in februari van dit jaar de onafhankelijkheid uitriepen. Servië erkent de onafhankelijkheid niet en beschouwt Kosovo, waar 120.000 Serviërs wonen, als een provincie.

Ten noorden van Mitrovica, waar 40.000 Serviërs wonen, is de Europese missie die adviseert over politie en justitie tot vandaag niet welkom. De Serviërs erkennen alleen het gezag van UNMIK, de VN-missie die na de oorlog in 1999 het bestuur overnam. Servië werd hierin steeds gesteund door Rusland, een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad.

De ontmanteling van UNMIK en de installatie van EULEX is alleen mogelijk omdat in het plan van Ban Ki-moon staat dat de EU-missie ook opereert onder de VN-resolutie 1244. Dat betekent dat EULEX neutraal blijft, en dat de verruiming van de missie geen bevestiging is van de onafhankelijkheid van Kosovo. Het land is tot nu door 52 staten erkend.

Die voorwaarde was nodig om Servië over te halen. Volgens waarnemers is het een opsteker voor president Boris Tadic, die tegelijk toenadering zoekt tot de EU en Kosovo niet zonder slag of stoot kan opgeven. Serviërs beschouwen Kosovo als de bakermat van hun cultuur.

Kosovo verzet zich tegen het plan van Ban Ki-moon, omdat het een inbreuk zou zijn op de grondwet. Kosovo beloofde wel medewerking met EULEX. (VIP, AP)