Schuld Antillen gesaneerd à 1,5 mld

Nederland neemt een deel van de Antilliaanse overheidsschuld over voor een bedrag van omgerekend 1,3 miljard euro. Bovendien zuivert Nederland 210 miljoen euro aan in betalingsachterstanden van de eilanden. Deze eerder toegezegde gelden komen vrij nu politici uit Nederland en de Antillen een akkoord bereikten over het financieel toezicht en de inrichting van de politiekorpsen van de toekomstige landen Curaçao en Sint-Maarten.

Daarmee is de weg vrij voor een tweede rondetafelconferentie in het staatkundige traject voor de opheffing van het Antilliaanse staatsverband. Deze rondetafelconferentie, onder leiding van premier Balkenende, is gepland voor medio december.

Staatssecretaris Bijleveld (Koninkrijksrelaties, CDA) reisde met een ongebruikelijk zware ambtelijke delegatie voor een tweedaags overleg naar Sint-Maarten om de laatste obstakels voor de conferentie weg te nemen.

In ruil voor de in 2005 overeengekomen schuldsanering zijn afspraken gemaakt over toezicht op overheidsfinanciën en rechtshandhaving. Afgesproken is dat Curaçao en Sint-Maarten minimaal vijf jaar onder financieel toezicht komen.

Op het gebied van rechtshandhaving komen er politiekorpsen voor Curaçao, Sint-Maarten en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, waarvan het laatste korps rechtstreeks onder Nederland komt te vallen. Groot struikelblok was de positie van de gezamenlijke politiedienst, die de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit van het huidige recherchesamenwerkingsteam moet overnemen. Uiteindelijk is besloten dat het personeel voor deze politiedienst wordt ingebed in de lokale korpsen, maar dat hij wordt aangestuurd door een aparte directeur, die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de ministers van Justitie van Nederland, Curaçao en Sint-Maarten.

De twee toekomstige landen hebben ook afspraken gemaakt over een gezamenlijke centrale bank, met als munteenheid de Dutch Caribbean florin, die aan de Amerikaanse dollar wordt gekoppeld.