Minder mensen ontvangen een bijstandsuitkering

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft dalen. In het derde kwartaal van 2008 staat de teller op 262.000 verstrekte uitkeringen, ruim 6.000 minder dan in het tweede kwartaal. Vergeleken met een jaar geleden is de afname nog groter: eind september 2008 werden 17.000 uitkeringen minder verstrekt dan eind september 2007, een afname van iets meer dan 6 procent. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de daling het sterkst is onder jongeren tot 35 jaar. In die groep nam het aantal uitkeringen het afgelopen jaar met 12 procent af. Onder 35-plussers is de daling over dezelfde periode nog geen 5 procent.