Merkel verdedigt zich tegen kritiek

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft uitgehaald naar nationale en internationale criticasters, die vinden dat Duitsland als economische grootmacht te weinig doet aan bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis. Duitsland wil in deze tijd van crisis en naderende recessie juist een politiek voeren van „de maat, het midden en het verstand”.

Merkel waarschuwde er gisteren tijdens een begrotingsdebat in de Bondsdag voor „dat we nu niet in een miljardenwedloop terechtkomen, maar er af en toe over nadenken dat ook zonder geld veel te bereiken valt”. Ze weigerde in te gaan op de eisen van de liberale oppositie, die wil dat ze de belastingen verlaagt.

Merkel zegde het Duitse bedrijfsleven steun toe, maar wees langdurige hulp af. De economie krijgt van de regering „hulp voor zelfhulp”, zoals ze het uitdrukte. Van langdurige subsidies voor de productie van goederen zal geen sprake zijn. Dat staat volgens Merkel noodzakelijk geachte structurele veranderingen in de weg.

Duitsland wenst de crisis vooralsnog te bestrijden met een onlangs door de regering gelanceerd conjunctuurpakket, met lastenverlichtingen voor de burger en een kredietscherm voor het midden- en kleinbedrijf. Kleine ondernemers dreigden door de veel selectievere kredietverzorging van de banken in problemen te komen. De staat heeft daar nu een regeling voor getroffen.

Waarnemers zien in de koers van Merkel een bevestiging van haar ‘politiek van de kleine stapjes’. Ze gaat het grote gebaar uit de weg. Kortstondige en in haar visie weinig doordachte maatregelen mijdt ze, uit vrees hier later op terug te moeten komen. Toen enkele weken geleden de olieprijs zo hoog was, werd Merkel ook gemaand om (kostbare) maatregelen te nemen. Dat heeft ze steeds geweigerd. Haar gelijk krijgt ze dezer dagen: de olieprijs daalt spectaculair. Had ze haar beleid op de hoge olieprijs afgestemd, dan had dat alleen maar geld gekost.

Ze blijft bij haar doel om de staatsschuld te verminderen. „Ondanks de hogere uitgaven van dit moment blijft een sluitende begroting binnen afzienbare tijd mogelijk”, zei ze in de Bondsdag.