Lariekoek over boeddhist

Ian Buruma stelt dat boeddhisten wellicht minder burgermoed hebben dan christenen omdat hun geloof daar minder aanleiding toe geeft (Opiniepagina, 26 november).Volgens Buruma redeneert de boeddhist: `Alles is illusie, en alles is voorbestemd. Door een wildvreemde te helpen, schep je verplichtingen, die misschien niet welkom zijn.` Dit is lariekoek. Ten eerste gaan boeddhisten er niet vanuit dat alles is voorbestemd, dat doen juist de christenen. Het moreel handelen van een boeddhist komt voort uit een overweging van de gevolgen van dit handelen: karma. Dit valt uiteen in vier aspecten. De vrije keuze, de motivatie, de handeling en de evaluatie achteraf.

Wie iemand kan helpen, maar dit om egoïstische redenen nalaat en achteraf denkt zichzelf zo problemen te hebben bespaard, roept volgens boeddhisten juist onheil over zichzelf af. Het verzamelen van indrukken voor een prettig leven gaat precies andersom, met behulpzaamheid, vrijgevigheid, altruïsme en een groot hart.

De Boeddha zelf toonde overigens aanzienlijke burgermoed toen hij tegen alle heersende normen in vrouwen toeliet tot zijn orde en het kastensysteem afschafte.

    • Matthijs Brouwer