ik@nrc.nl

In de rij bij de bakker. Ik zet een stap en zie een opgevouwen briefje van vijf! Ik kijk naar de vrouw naast me. Een oudere dame. Ze staat met haar portefeuille in haar handen.

„Is dat van u mevrouw?” Ik wijs naar het briefje. Ze kijkt in haar portemonnee en buigt dan, nog voordat ik het kan doen, om het te pakken.

Net als ik denk ‘die doet het snel in haar portemonnee’ stopt ze me het briefje toe en fluistert: „Voor de eerlijke vinder.”

    • Denise Miltenburg