Groningse Statenleden vrezen tegenvallers Blauwe Stad

Provinciale Staten van Groningen zijn ongerust over de moeizame ontwikkeling van het nieuwe woongebied De Blauwe Stad. De jongste maatregelen van gedeputeerde Marc Calon (ruimtelijke ordening en financiën, PvdA) kunnen volgens de Statenleden een financieel risico betekenen. Dat bleek gisteren tijdens de vergadering in het Provinciehuis van Groningen.

Het provinciaal bestuur van Groningen neemt nu een aantal ingrijpende maatregelen om de ontwikkeling van De Blauwe Stad veilig te stellen. Zo zal versneld bouwgrond worden overgeheveld naar Koop Holding, de enig overgeblevene in de Ontwikkelingsmaatschappij.

De verkoop van woningen en bouwkavels in het nieuwe woongebied van Oost-Groningen loopt al geruime tijd bijzonder stroef en is bijna tot stilstand gekomen. De snelle overheveling is een van de maatregelen die gedeputeerde Marc Calon aan Provinciale Staten heeft voorgelegd om het project nog een kans van slagen te geven.

Vanaf 2005 zijn er in totaal 262 kavels verkocht, waarvan 147 aan particulieren. Dat hadden er volgens de prognoses 450 moeten zijn. Dit jaar werden slechts negen kavels verkocht. De ramingen voor de nieuwe ‘stad’ gaan uit van 1.500 kavels in totaal.

Calon zei gisteren dat de onderhandelingen met de ontwikkelingsmaatschappij over de grondlevering „lang, taai en hard” waren geweest. Diverse partijen toonden zich bezorgd over de financiële risico’s voor de provincie. Calon onderstreepte dat die zijn „dichtgemetseld”. Veel kritiek was er op zijn handelswijze toen BAM en Ballast Nedam vorig jaar uit de ontwikkelingsmaatschappij stapten en Geveke (dochter van Koop Holding) alleen overbleef. De gedeputeerde zei dat vastlag dat zij verplicht waren nog 200 kavels af te nemen. Dit was nergens vastgelegd. Calon: „Ik schaam me.”