Dan maar geen beeldhouwen en muziek meer

Kinderopvang wordt duurder komend jaar, zo waarschuwt de branche. Een eigenaar van een kinderdagverblijf verdedigt zich. „Alsof we zakkenvullers zijn.”

Ze kíést er niet voor de prijzen te verhogen van kinderopvang. Ze móét wel, zegt Annelies Zoomers.

Ze is directeur van SKOS Kinderopvang in Haarlem, met vier kinderdagverblijven voor kinderen tot vier jaar. En ze heeft negen locaties voor naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12. Het gaat om zo’n 900 kinderen. En rond de honderd leidsters.

Haar kosten stijgen komend jaar met 6 procent. Daarvan berekent ze 3,65 procentpunt door aan haar klanten. Daardoor gaat haar uurtarief naar 6,17 euro. Dat is zeven cent boven 6,10, het maximale uurtarief waarover de overheid vergoeding geeft. Dus die zeven cent per uur, ja, die moeten ouders zelf gaan betalen. Dat vindt ze vreselijk. Maar ze zit klem.

Ze heeft veel vaste kosten. Een wettelijk voorgeschreven aantal leidsters per kind bijvoorbeeld, ze moet aan allerlei veiligheidseisen voldoen, de huur, de cao.

Dus als ze moet bezuinigen, ja, waarop? Ouders vragen of ze zelf luiers en eten voor de kinderen meenemen? Dat is echt een maatregel uit het stenen tijdperk! Vragen of ouders zelf vervoer willen betalen, van school naar opvang? Dat hoort er toch ook gewoon bij.

Waarop nog wel te bezuinigen valt? Scholing voor leidsters. Zanglessen, bewegingscursussen, spelletjes, leren met de kinderen. Of neem de activiteitencoördinator. Die regelt muziek, uitstapjes voor de kinderen. Speurtochten in de vakanties. Of dat kunstenaars naar de opvang komen om met de kinderen te schilderen en te beeldhouwen. Of sport: schaken, dans, korfbal. Dat wil ze niet kwijt. Maar daar zit desnoods wel ruimte.

Belangenvereniging voor ouders Boink zegt ‘je kan toch geld lenen bij de bank, er is vraag genoeg naar opvang’. Daar wordt ze moe van zeg. Hallo. Alsof je een lening gebruikt om je kosten mee te betalen. Dan ben je je eigen faillissement aan het organiseren. En ja, er is inderdaad vraag genoeg. Ze heeft 883 kinderen op de wachtlijst. Maar uitbreiden? Ze zit in Haarlem. Daar is amper een stukje grond vrij. Bovendien, als je nú gaat uitbreiden? Misschien wordt er in 2010 nóg wel minder aan ouders vergoed. Het is heel onzeker of ze nieuwe verplichtingen kan aangaan.

Ze vindt de overheid een onbetrouwbare partner. Eerst opvang goedkoper maken, zodat meer ouders er gebruik van maken. En als het te succesvol is, de geldkraan dichtdraaien en tegen ouders zeggen ‘je lost het zelf maar op’. Nu zegt de overheid: 6,10 euro is een redelijk uurtarief. Tweederde van de ondernemers slaagt erin eronder te blijven.

Maar dat is zo makkelijk geredeneerd. Er is namelijk zoveel verschil tussen ondernemers! Er zijn éénpitters, maar ook heel grote organisaties met tientallen vestigingen die hun vaste kosten kunnen uitsmeren over meer omzet. Er zijn stichtingen zonder winstoogmerk. Bedrijven die in gebieden zitten waar je makkelijk kan uitbreiden. Er zijn bedrijven met grote reserves, die kosten kunnen betalen uit rente. In de Randstad zijn de kosten hoger voor huur en personeelswerving dan voor ondernemers in Oost-Groningen. Dus ja, wat is een fair, landelijk tarief?

Boink wil een onafhankelijke toezichthouder op de prijzen. Allemaal gedacht vanuit wantrouwen. Alsof we zakkenvullers zijn. Boink zegt dat er ondernemers zijn die met trucjes geld proberen te verdienen. Bijvoorbeeld in de naschoolse opvang. Daar worden ouders ‘gedwongen’ in de vakantieperiodes hele dagen opvang af te nemen.

Maar daarmee wordt juist het uurtarief voor ouders laaggehouden! Want stel dat je ouders alleen laat betalen voor de uren die ze afnemen. Dan wordt hun aantal uren lager, maar het uurtarief hoger. Want de vaste kosten moeten wel worden doorberekend. En wat gebeurt er dan? Dan komen ouders veel verder boven het maximale tarief van 6,10 uit, en moeten ze nóg meer zelf betalen. Zeg het maar, zegt ze tegen haar klanten.

Of ouders straks afhaken omdat opvang te duur wordt? Dat merkt ze pas in februari, want de opzegtermijn is twee maanden. Misschien dat ouders van oudere kinderen het eerst zeggen ‘die kunnen wel alleen thuis zijn’. Maar of Rouvoet dáár nou zo blij mee is...

Wat zou helpen?

Het uurtarief niet bevriezen. En scholen elke middag om twee uur laten uitgaan. Mag dat alsjeblieft geregeld worden. Dan zouden de woensdag- en de vrijdagmiddag ‘normale’ middagen worden. Nu heeft ze op die dagen leegstand, omdat de school dan al om twaalf uur uitgaat, en ouders hun kinderen dan zelf willen opvangen.

Maar als scholen ook díé dagen om twee uur uitgaan, hebben ouders meer keuze, heeft zij meer uren omzet, kan het uurtarief lager, en is ze af van de wachtlijsten.

En, oh ja, de files worden korter! Kijk maar eens welke files het langste zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag. De dagen dat álle kinderen op de opvang zijn.

    • Japke-d. Bouma