CO2-opslag in Geleen en Barendrecht

Minister Cramer (Milieu, PvdA) stelt 60 miljoen euro beschikbaar voor twee proefprojecten waarbij het broeikasgas CO2 ondergronds wordt opgeslagen. Eén van de projecten, onder Barendrecht, is omstreden.

In Barendrecht willen de energiebedrijven Shell en de NAM het broeikasgas CO2, afkomstig van de Shellraffinaderij in Pernis, gaan opslaan in twee, bijna lege gasvelden. De velden bevinden zich onder de vinexwijk Carnisselande, op een diepte van 1.700 en 2.700 meter. De lokale bevolking verzet zich tegen het project. Ze vreest voor grondverzakkingen, dalende huizenprijzen en lekkages, waarbij CO2 vrijkomt en voor ongelukken zorgt. Deskundigen van Shell en de NAM zeggen dat de kans hierop zo goed als uitgesloten is.

Minister Cramer van Milieu (PvdA) heeft de subsidies toegekend omdat ze de technologie belangrijk vindt. Nederland blijft voor zijn energievoorziening de komende decennia afhankelijk van de verbranding van fossiele brandstoffen, een proces dat voor een groot deel bijdraagt aan de klimaatopwarming. „Dan kunnen we dat beter zo schoon mogelijk doen”, zegt ze. Eerder heeft ze drie subsidies van elk 10 miljoen euro toegekend voor het wegvangen van CO2 bij bedrijven. Met de nu toegekende subsidies wil ze de aanpak van de ondergrondse opslag testen. Rond 2015 moet de technologie marktrijp zijn. CO2-opslag vormt de derde pijler onder het klimaatbeleid van Cramer, naast het stimuleren van duurzame energie en besparing.

Het project in Geleen wordt uitgevoerd door GTI, een dochter van het Franse energiebedrijf GDF/Suez. Het is de bedoeling CO2 die vrijkomt uit een ammoniakfabriek twee kilometer ondergronds op te slaan, onder een steenkoollaag. De investeringen voor het project worden geschat op 45 miljoen euro. Daarvan krijgt GTI op termijn 30 miljoen terug van de overheid.

Hoeveel het project in Barendrecht kost, wil Shell niet zeggen. Het is een belangrijk onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative om de uitstoot van CO2 in 2025 te halveren naar 14 miljoen ton. Met de uitbreiding van de Maasvlakte en de geplande vestiging van onder meer twee nieuwe kolencentrales, zal de CO2-uitstoot zonder ingrijpen juist sterk stijgen. De voortrekker van het Rotterdamse klimaatinitiatief, voormalig premier Ruud Lubbers, heeft eerder in deze krant laten weten hoe belangrijk het project in Barendrecht is voor het halen van het doel. Er liggen ook plannen om de bestaande CO2-pijpleidingen tussen Rotterdam en Amsterdam te vertakken naar de Noordzee (zie grafiek).