Zwitserland stopt deel grenscontroles

Zwitserland stopt met controles op het personenverkeer langs zijn landsgrenzen op 12 december en op luchthavens op 29 maart. Daarover is gisteren overeenstemming bereikt met de Europese Unie. De maatregel vloeit voort uit toetreding van Zwitserland tot het Verdrag van Schengen, waarin EU-landen de afschaffing van controles op het personenverkeer langs hun binnengrenzen hebben geregeld. Zwitserland is geen lidstaat van de EU, maar de bevolking koos in 2005 in een referendum wel voor aansluiting bij `Schengen`.