Zorgautoriteit: geen steun voor Meavita

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verzoek om steun van thuiszorgorganisatie Meavita afgewezen. Voor de uitvoering van een herstelplan zal de organisatie bij banken moeten lenen.

Dat heeft de toezichthouder gisteren bekendgemaakt.

Twee werkmaatschappijen van Meavita, Thuiszorg Groningen en Sensire, weigerden in juli wegens geldgebrek nieuwe thuiszorgklanten te accepteren. Daardoor kwam het zorgkantoor voor Noord- en Oost-Nederland, onderdeel van verzekeraar Menzis, in problemen, want dat kon zijn zorgplicht niet nakomen. Zorgkantoren bemiddelen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Menzis en Meavita troffen elkaar voor de rechter, waarna Meavita de cliëntenstop voor acute zorg schrapte. Beide partijen zouden bekijken of Meavita extra budget van de overheid zou kunnen krijgen.

De NZa, toezichthouder op de zorg, heeft nu geoordeeld dat de continuïteit van de zorg bij Meavita niet in gevaar is. Ook heeft ze het verzoek om steun afgewezen omdat het slechts door één partij is ingediend, en niet is ondertekend door een zorgkantoor. Bovendien ligt de oorzaak van de financiële problemen zowel in AWBZ-zorg, gefinancierd door het Rijk, als in de WMO-zorg, betaald door gemeenten. De NZa is alleen bevoegd voor AWBZ-zorg.

Een woordvoerder van Meavita bestrijdt overigens dat de steunaanvraag eenzijdig is geweest. „Zowel schriftelijk als op een hoorzitting bij de NZa hebben zorgkantoren onze aanvraag ondersteund.”

Volgens de NZa geeft het herstelplan van Meavita vertrouwen dat de thuiszorgorganisatie uit de financiële problemen komt. Meavita zegt door voorschotten en vervroegde afschrijving voorlopig de zorg te kunnen voortzetten. Het bedrijf is inmiddels begonnen met een drastische reorganisatie om uit de verliezen te komen, en zoekt „hulp van derden” om het voortbestaan veilig te stellen.

Balanssteun is volgens de NZa niet nodig voor de uitvoering van het herstelplan. Een NZa-woordvoerder: „We zien dat Meavita geld nodig heeft, maar dat kan slechts bij hoge uitzondering uit gemeenschapsgeld komen. Het moet eerst naar de bank.” Alleen als de banken niet bereid zijn extra leningen te verstrekken, kan de instelling zich weer bij de NZa melden, via „een ook door de zorgkantoren mee te tekenen verzoek”. Meavita is dat van plan.