Verhagen, neem toch Marokkanen mee

Minister Verhagen is op bezoek in Marokko, samen met zes `young professionals` (nrc.next 24 november). Een prima initiatief om ook eens buiten het vaste stramien van diplomatieke taal en onderhandelingen de nodige zaken aan te kaarten. Wel ben ik verbaasd dat geen enkel lid van dit zestal een Marokkaanse achtergrond heeft.

Dat er een paar Marokkaans-Nederlandse professionals mee zouden gaan, is niet meer dan vanzelfsprekend, omdat er zoveel te doen is om Marokkaanse Nederlanders in het politieke en maatschappelijke debat. Wie kan er immers beter over de voor- en nadelen van een dubbele paspoort discussiëren dan deze mensen zelf? Dan heb ik het nog niet eens over importimams, importbruiden, de vermeende invloed van de Marokkaanse overheid of problemen met de enorme Marokkaanse bureaucratie die een (verplichte) dubbele nationaliteit met zich mee brengt.

Ik vind bovendien dat minister Verhagen zo vergeet dat er behalve veel probleemgevallen ook veel toppers te vinden zijn binnen de Marokkaanse gemeenschap, die een nuttige bijdrage hadden kunnen leveren. Vragen als `Hoe moeten we gevoelige kwesties aankaarten?` waren dan onnodig geweest.

    • Fouad Aitihda
    • Masters Student Bestuurskunde Universiteit Leiden