`Verbreden van snelwegen helpt niet tegen CO-uitstoot`

Rotterdam. Het verbreden van snelwegen is ”geen effectief middel” om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. De aanleg van extra rijstroken op bestaande wegen draagt op korte termijn wel bij aan de doorstroming van het verkeer, met als gevolg dat er minder stilstaande auto`s met draaiende motoren langdurig schadelijke stoffen uitstoten. Maar op langere termijn trekken deze brede snelwegen weer méér verkeer aan, wat opnieuw leidt tot files en daardoor tot nóg meer uitstoot van broeikasgassen. Dat staat in een rapport van het onderzoeksbureau CE uit Delft, dat gisteren is gepresenteerd. Wel is ”enige” reductie van CO2-emissie te verwachten als bestaande rijstroken worden gereserveerd voor zwaar verkeer, aldus het rapport.