PvdA: probleemjeugd uit hun buurt weren

DEN HAAG. De PvdA wil Marokkaanse probleemjongeren na een veroordeling uit hun oorspronkelijke buurt kunnen weren. Zo`n buurtverbod moet door de rechter worden opgelegd. De PvdA-Kamerfractie bepleit in een discussienota over de aanpak van Marokkaanse probleemjongeren de mogelijkheid tot een buurtverbod. De partij vindt ook dat jongeren die overlast veroorzaken vaker en sneller aangepakt moeten worden met een gebiedsverbod.