PvdA kiest hardere lijn bij integratie

De PvdA wil een buurtverbod voor veroordeelde Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren. De rechter moet zo’n verbod kunnen opleggen als onderdeel van de straf.

Dat staat in een discussienota over de aanpak van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren die de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gisteren heeft gepubliceerd. Met een buurtverbod, dat een veroordeeld persoon dwingt elders te wonen en te verblijven, wordt voorkomen dat de harde kern na een korte celstraf de criminele praktijken binnen dezelfde jeugdgroep voortzet, zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Ook moeten deze jongeren intensiever begeleid worden.

De PvdA-fractie zet met de nota De vrijblijvende aanpak voorbij een hardere lijn in bij de integratie van allochtonen. De nota verschijnt kort na het aftreden van minister Ella Vogelaar (Integratie, PvdA), die van de partijtop het verwijt kreeg de problemen niet stevig genoeg aan te pakken. Op haar beurt verweet Vogelaar partijleider Bos een te harde toon, die volgens haar integratie juist hindert.

De straatcultuur is volgens de nota steeds meer een keiharde gettocultuur geworden, gewelddadig en respectloos naar politieagenten en andere overheidsfunctionarissen. Dat is vaak het gevolg van een zwakke opvoeding en weinig of geen interesse in school.

Ouders van kinderen die dreigen te ontsporen, zouden opvoedingsondersteuning moeten krijgen. Als ze dat weigeren, moet de kinderrechter deze opleggen. „Ouders hebben vaak al volledig de grip verloren als die gastjes tien jaar zijn”, zegt Dijsselbloem.

Daarnaast wil de PvdA dat de school een veel dominantere rol gaat spelen in het leven van deze jongeren, bijvoorbeeld door de schooldag te verlengen.

Vogelaars opvolger, minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA), maakt zich zorgen over de problemen rond de inburgeringscursussen. Dat zei hij gisteren in de Tweede Kamer. Het kabinet had als doel om elk jaar 60.000 migranten en zogeheten oudkomers naar de inburgeringscursussen te sturen. Van der Laan is teleurgesteld dat „we rond de 30.000 zitten”.

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA vindt dat huwelijksmigratie beperkt moet worden. Het bureau wil dat importbruiden alleen naar Nederland mogen komen als zij minimaal een vakdiploma hebben behaald en Nederlands of Engels beheersen.

Commentaar: pagina 7

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Buurtverbod

In het artikel PvdA kiest hardere lijn bij integratie (26 november, pagina 1) staat dat de PvdA een buurtverbod voor veroordeelde Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren wil. Dat suggereert dat het buurtverbod nog niet bestaat. Het buurtverbod kan al worden opgelegd, ook aan probleemjongeren. De PvdA wil dat dat vaker en sneller gebeurt.