Proef met kokkels moet stoppen

Een proef om kokkels te kweken in de Westerschelde en deze te verplaatsen naar de Oosterschelde om ze daar later op te vissen, moet stoppen. De kweekproef is ”onvoldoende begrensd wat betreft de duur, de oppervlaktes en de locaties”, aldus de Raad van State vandaag in een zaak die door Faunabescherming was aangespannen. Om te waarborgen dat geen schade aan de natuur ontstaat, moet minister Verburg (LNV, CDA) in de vergunning voorwaarden stellen. Het kweken van de kokkels is bedoeld als mogelijk alternatief voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee, die sinds 2005 is verboden.