Muzikaal dissen

‘Heb je niets geleerd met Theo van Gogh en Pim Fortuyn?’ vraagt de tweekoppige rapgroep The Cicatris aan Filip Dewinter. Na maanden circuleren op YouTube werd het nummer deze week beluisterd door de topman van het Vlaams Belang, die prompt een klacht neerlegde bij de rechtbank. Dewinters klacht is onbegrijpelijk en onterecht, ook los van het feit dat hij er altijd voor te vinden is zijn slachtofferrol te versterken. Het nummer blaakt niet van subtiliteit en gelaagdheid. Zo wensen de jongens hem de ‘K K Kanker’ toe en herhalen ze in verschillende bewoordingen dat ze hem zullen vermoorden, om af te sluiten met: „we zien dit niet als een grap.”

„Voor alle duidelijkheid: we gaan hem niet vermoorden”, reageert The Cicatris in de pers. Het „braggen & boasten & dissen” zou nu eenmaal bij deze muzikale stijl horen. Bovendien zou het nummer een vanzelfsprekende reactie zijn op de meezinger „O nee, al weer een moskee”, dat Dewinter vorig jaar, in overeenstemming met zijn geniepige stijl, liet inzingen door een anonieme groep.

Het is geen goed idee de teksten van de Dewinter-rap en het moskeelied achter elkaar te lezen. Ritmisch met het hoofd tegen een muur slaan, was de eerste reactie die ik naderhand diende te onderdrukken. Beide nummers roepen op tot haat. The Cicatris richt zich moordlustig tot één persoon, Dewinter misprijst en bespot alle moslims. Maar het ethische aspect verdwijnt bijna onder het esthetische. De theorie dat haatdragende leidersfiguren uit mislukte kunstenaars voortkomen, valt hier nog eens aan duigen. De Cicatris-jongens en Dewinter bezitten echt te weinig artistieke kwaliteiten om als kunstenaars beschouwd te kunnen worden. O, wat een rampzalige rijmpjes slingeren de heren naar elkaars hoofd. Dewinter: „Minaret en islamgebed voor Mohammed, Vlaanderenland is toch geen islamland!” The Cicatris: „Met je uitspraken zal je niet ver geraken, behalve je dood zal jij behalen.” Dewinter: „Antwerpen met een A da’s toch beter dan Inch Allah.” The Cicatris: „Ik ben Vlaming en daarom hecht ik belang, toch ben ik geen voorstander van het Vlaams Belang.” (Ja jongens, dat vermoedden we al na de zin „Je zal sterven door middel van een dodelijke schotwond.”)

„Is dit haattaal of dialoog?” kopt de krant. Een dwangrijm in Schoon Vlaams leek me een passender titel: „Al die aandacht voor wat gekken, die Vlaanderens taal op niks doen trekken!”

    • Annelies Verbeke