Meer broeikasgas in atmosfeer

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer heeft in 2007 een nieuw record bereikt en niets wijst erop dat het niveau spoedig zal dalen. Volgens de WMO, de Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties is er nu 37 procent meer kooldioxide in de atmosfeer dan voor de industriële revolutie. Ook de hoeveelheid methaan, een veel agressiever broeikasgas dan kooldioxide, is het afgelopen jaar fors toegenomen. Onduidelijk is nog hoe dat komt.