`Internetbedrijf moet code tekenen voor mensenrechten`

BRUSSEL. Europese internet- en telecommunicatiebedrijven moeten een code ondertekenen waarin ze toezeggen de mensenrechten in autoritair geregeerde landen zo veel mogelijk te beschermen. Europarlementariërs uit diverse fracties hebben daartoe gisteren een oproep gedaan. De Amerikaanse bedrijven Google, Yahoo en Microsoft ondertekenden al de mensenrechtencode. Volgens Europarlementariër Jules Maaten (VVD) mogen Europese bedrijven niet achterblijven. ”Ze worden met dezelfde ethische vraagstukken geconfronteerd als hun Amerikaanse concurrenten wanneer ze actief zijn in staten als China, Tunesië en Cuba.” In de mensenrechtencode beloven bedrijven zo min mogelijk informatie te delen met autoritaire regimes. Ook zeggen ze toe de vrijheid van meningsuiting te respecteren.