Groenland massaal voor autonomie

Een ruime meerderheid van de Groenlanders (75 procent) heeft zich in een referendum uitgesproken voor grotere autonomie ten opzichte van Denemarken. Ruim 70 procent van de 39.000 stemgerechtigden nam deel aan het referendum. De bevoegdheden inzake politie, justitie en het ontginnen van de bodemrijkdommen gaan in op 21 juni volgend jaar, 300 jaar na de kolonisatie.