Grenzen langer dicht voor arbeidsmigrant

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten nog drie jaar dichthouden. Zij hebben nu nog een werkvergunning nodig.

Toen Roemenië en Bulgarije vorig jaar tot de Europese Unie toetraden is afgesproken dat de grenzen voor arbeidsmigranten uiterlijk in 2012 volledig opengaan.

Het CDA pleitte er gisteren in de Tweede Kamer bij minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) voor om de volle overgangstermijn te benutten. Nederland heeft hetzelfde gedaan toen het om de toelating van Polen ging, zei Eddy van Hijum, CDA-Kamerlid, gisteravond tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor volgend jaar.

Minister Donner wil de beperkte toelating van Roemeense en Bulgaarse werknemers voorlopig tot 1 juli 2009 laten duren. Maar dat vindt zijn eigen partij in het parlement, gesteund door de oppositiepartijen SP, PVV en VVD onvoldoende.

Van Hijum zei „een zeker risico voor de sociale zekerheid” te zien en verwees naar de Polen die in Nederland werken. Het gaat hierbij vaak om laaggeschoolde migranten. Hoewel het CDA-Kamerlid toegaf dat de aantallen arbeidsmigranten in de bijstand en de WW geen aanleiding geven tot ongerustheid – „de aantallen zijn beperkt” – ziet Van Hijum toch risico’s.

Hij kreeg meteen bijval van de SP en de PVV. Kamerlid Tony van Dijck van de PVV zei in de toelating van Roemenen en Bulgaren een bedreiging te zien voor de arbeidsmarkt, nu er in de bouw en de industrie de komende tijd „de hardste klappen zullen vallen”. Hij stelde voor de grenzen voor Polen weer dicht te gooien en Oost-Europeanen voortaan alleen nog met een tewerkstellingsvergunning te laten werken. Daarvoor kreeg hij geen bijval.

VVD-Kamerlid Stef Blok herinnerde de PvdA in dit verband aan een voorstel de sociale zekerheid voor nieuwe migranten beperkt toegankelijk te maken. „Wouter Bos, toen nog fractievoorzitter, heeft gewezen op het belang van een ingroeimodel in de sociale zekerheid”, zei Blok. „Dat is er op veel terreinen nog steeds niet.”