Geen steun van NZa voor thuiszorg Meavita

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verzoek om steun van thuiszorgorganisatie Meavita afgewezen. Voor de uitvoering van een herstelplan zal de organisatie bij banken moeten lenen. Dat hebben de beide instellingen gisteren bekendgemaakt.

Twee werkmaatschappijen van Meavita, Thuiszorg Groningen en Sensire, weigerden deze zomer wegens geldgebrek nieuwe klanten voor thuiszorg te accepteren. Daardoor kwam het zorgkantoor voor Noord- en Oost-Nederland, onderdeel van verzekeraar Menzis, in problemen, want dat kon zijn zorgplicht niet nakomen. Menzis en Meavita troffen elkaar voor de rechter, waarna Meavita de cliëntenstop voor acute zorg schrapte. Beide partijen zouden bekijken of Meavita extra budget van de overheid zou kunnen krijgen.

De NZa, toezichthouder op de zorg, heeft nu geoordeeld dat de continuïteit van de zorg bij Meavita niet in gevaar is. Ook heeft ze het verzoek om steun afgewezen omdat het slechts door één partij is ingediend, en niet is ondertekend door een zorgkantoor.

Bovendien ligt de oorzaak van de financiële problemen zowel in AWBZ-zorg, gefinancierd door het Rijk, als in de WMO-zorg, betaald door gemeenten. De NZa is alleen bevoegd voor AWBZ-zorg.

Volgens de zorgautoriteit geeft het herstelplan van Meavita vertrouwen dat de thuiszorgorganisatie uit de financiële problemen komt. Meavita zegt door voorschotten en vervroegde afschrijving voorlopig de zorg te kunnen voortzetten.

Het bedrijf is inmiddels begonnen met een drastische reorganisatie om uit de verliezen te komen, en zoekt „hulp van derden” om het voortbestaan veilig te stellen.