Eerlijk

In de rij bij de bakker. Ik zet een stap en hé, een briefje van vijf! Opgevouwen ligt het op de roodbruine tegels.

Ik kijk naar de vrouw naast me. Een oudere dame. Ze staat met haar portefeuille in haar handen. „Is dat van u mevrouw?” Ik wijs naar het briefje.

Ze kijkt van het briefje op de grond naar de portefeuille. Checkt de inhoud, aarzelt, en dan, nog voordat ik het kan doen, buigt ze om het te pakken.

Net als ik denk „die doet het snel in haar portemonnee” stopt ze me het briefje toe en fluistert: „Voor de eerlijke vinder.”

Ik bestel onmiddellijk luxe broodjes.

Denise Miltenburg

    • Denise Miltenburg