'Crisis dwingt Europa tot besluitvaardigheid'

De financiële crisis vergt minder belangenconflicten en meer coördinatie – wereldwijd. „Maar we moeten het bestuur van de wereld niet opsnijden in plakjes.”

C. de Boissieu Foto Bloomberg Christian de Boissieu, professor of economics at the University of Paris listens at the 'World of Uncertainty' conference at the Summer University of MEDEF in Paris France, Thursday August 29, 2002. The organisation promotes entrepreneurial skills and business practice in France. Photographer:Paul Cooper/Bloomberg News. BLOOMBERG NEWS

De Franse president Sarkozy wil een ‘nieuw kapitalisme’. De Franse econoom Christian de Boissieu (61) gelooft daar niet zo in. Hij is sinds 2003 president van de Conseil d’Analyse Economique, het forum van toonaangevende Franse economen dat de premier adviseert. Het nieuwe kapitalisme, zei Sarkozy, moet gebaseerd zijn op de ondernemer én een actievere staat.

Een goed idee?

„Ik denk dat er niets wezenlijks zal veranderen in dit opzicht. Het kapitalisme verandert niet van aard en de staat houdt in de grond dezelfde rol. Ze verkent de situatie, zoals het CPB in Nederland. Ze jaagt aan, door belasting- of begrotingspolitiek. En ze helpt, vooral het midden- en kleinbedrijf. Het enige dat verandert is het toenemende belang van toezicht, regulatie en transparantie, van regels en normen. Voor boekhouding maar ook voor beloning. Alle crises sinds de Enron-affaire in 2001 draaien in wezen om dezelfde problematiek. Maar beter bestuur betreft niet alleen de staat. Het moet ook op het microniveau van bedrijven worden verbeterd. En internationaal moet er meer coördinatie komen.”

Was de G20-top in Washington het begin van een nieuw kapitalisme, zoals Sarkozy voor ogen heeft?

„Nee, we zijn niet bezig van systeem te veranderen. We blijven in het kapitalisme, dat is het enige systeem dat er is. Maar we veranderen wel spelregels, om te zorgen voor een beter bestuur. We zijn bezig de elementen aan te wijzen voor mondiaal bestuur. Dat hebben we nodig omdat we minder vluchtigheid willen, minder belangenconflicten, betere coördinatie. Je kunt de wereld niet met crisismanagement blijven besturen.”

Hoe ver moet dat mondiaal bestuur gaan?

„Een beter bestuur van de wereld is vooral nodig om systeemcrises aan te pakken. En er zijn drie: behalve die van het kapitalisme ook de voedselcrisis en de crisis in energievoorziening en duurzaamheid. We vergeten die twee nu misschien een beetje, dat blijkt wel uit hoe moeizaam het nu gaat om Europese overeenstemming te bereiken over het energie- en klimaatpakket. Maar de energiecrisis is niet voorbij omdat we nu lagere olieprijzen hebben. En alle drie de crises vragen om meer mondiale coördinatie.”

Zou zo’n wereldbestuur ooit eens bij één organisatie kunnen berusten?

„Dat hoeft niet. Maar aan de andere kant moeten we het bestuur van de wereld ook niet opsnijden in worstplakjes per onderwerp. Ik ben voor het scheppen van ‘loopplanken’ tussen internationale organisaties zoals het IMF, de Verenigde Naties, de WTO en de Wereldbank. Er moet een nieuwe internationale architectuur komen met doorgangen en verbanden tussen de organisaties, en meer onderling samenwerking.”

Zou dat uiteindelijk leiden tot minder marge voor nationale overheden?

„Op korte termijn zijn overheden bezig schoon schip te maken, en dat is ook hun taak. Maar op de langere termijn is meer coördinatie op internationaal niveau een belangrijker ontwikkeling. Dat gaat langzaam. Misschien duurt het nog wel vijf of tien jaar voordat we één Europese toezichthouder hebben.”

Reageert Europa goed?

„Op dit moment neemt Europa op wereldschaal initiatieven. Dat is nieuw en dat is goed. Maar Europa moet zich gaan buigen over zijn eigen bestuur. De Eurogroep heeft de afgelopen maanden goed gefunctioneerd, maar het was niet gebaseerd op teksten. Er zijn nieuwe feiten geschapen. De crisis heeft Europa tot besluitvaardigheid gedwongen.”

Maar ook het belang van de nationale overheden versterkt.

„Laten we wel wezen: staten zijn altijd heel aanwezig geweest in de financiële sector. Banken zijn nooit gewone ondernemingen geweest, gezien hun strategische belang. Die nationaliseringen zijn tijdelijk, zegt men. Maar de vraag is: hoe lang gaat het duren? In de VS eind jaren tachtig was de overheid binnen twee drie jaar weer overal weg. Dat was goed.”

U maakt zich meer zorgen over Europa?

„Ik ga ervan uit dat de staatsdeelneming ook in Europa écht tijdelijk is. Ze hoort gebonden te blijven aan het voorkomen van faillissementen, het voorkomen van een systeemcrisis.”

Het Franse tekort is de 3 procent al voorbij en de regering wil niet bezuinigen maar méér investeren. Kunnen we het Europese Groei- en Stabiliteitspact begraven?

„Dat denk ik niet. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft gezegd dat sommige landen in deze ‘uitzonderlijke omstandigheden’ wel over de grens van 3 procent tekort heen kunnen gaan. Dat zal waarschijnlijk voor Frankrijk gelden, misschien voor Italië en nog wat landen. Maar de situatie is inderdaad uitzonderlijk, en ik denk dat we niet te veel over de grenzen heen moeten gaan. En zeker niet heronderhandelen.”

    • René Moerland