Aantal recensies bepaalt filmsucces

rotterdam. Het maakt niet uit wat ze zeggen, als ze maar over je praten - dat adagium lijkt ook op te gaan voor films. Naarmate er meer recensies van een bepaalde film op filmsites verschijnen, brengt die film meer geld in het laatje, of die recensies nu positief zijn of niet. Het verband tussen het gemiddelde cijfer dat de film krijgt en de opbrengst is veel zwakker. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het novembernummer van Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Professionele filmcritici blijken gemiddeld dezelfde cijfers aan films te geven als `gewone` kijkers. Wel geven gewone kijkers vaker cijfers rond de zeven. Professionele critici geven wat vaker vijfjes.