Wetenschap: vangstquota ICCAT voor tonijn te hoog

De vangstquota voor blauwvintonijn zijn hoger vastgesteld dan op grond van wetenschappelijk advies verantwoord is.

De internationale commissie voor het behoud van de Atlantische tonijn (ICCAT) heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering besloten voor 2009 toestemming te geven voor de vangst van 22.500 ton blauwvintonijn. De wetenschappelijke adviescommissie van de ICCAT stelde dat maximaal 15.000 ton gevangen kon worden. Tonijnspecialisten vrezen nu dat de vis binnen enkele jaren uitgestorven zal zijn.

Milieuorganisaties hadden de commissie opgeroepen tot een moratorium op de vangst. Volgens hen dreigt een ineenstorting van de stand van de Atlantische blauwvintonijn als gevolg van systematische overbevissing en illegale vangsten in de Middellandse Zee. Ook het door wetenschappers voorgestelde vangstverbod gedurende de paringstijd in de maanden mei en juni werd grotendeels van de hand gewezen.

Het ICCAT-besluit heeft tot woede geleid bij milieuorganisaties WNF en Greenpeace, die de afgelopen jaren geprobeerd hebben de blauwvintonijn voor uitsterving te behoeden. Volgens hen heeft de ICCAT zich gediskwalificeerd als instelling die duurzame tonijnvangst moet garanderen. De commissie negeert al jarenlang wetenschappelijke adviezen voor behoud van de blauwvintonijn.

De blauwvintonijn, een meterslange migratievis die op en neer pendelt tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse zee, wordt met uitsterven bedreigd door massale bevissing met grote zaknetten, voornamelijk voor export naar de Japanse markt voor sushi en sashimi. Vastgestelde vangstquota worden bovendien omzeild door grootschalige fraude en piraterij. De laatste jaren daalde de tonijnpopulatie scherp en veel tonijndeskundigen zagen in de ICCAT-vergadering van dit jaar een laatste kans om in te grijpen.

Milieuorganisaties stellen dat de EU het huidige besluit heeft opgedrongen aan de andere landen: Frankrijk, Italië, Spanje, Malta en Cyprus hebben grote belangen voor de tonijnvangst, terwijl Japan juist bereid was wetenschappelijk advies te volgen. WNF en Greenpeace willen nu dat andere instanties handelsrestricties gaan opleggen voor de tonijn, bijvoorbeeld door de vis te plaatsen op de lijst van de wereldconventie voor handel in bedreigde soorten fauna en flora (CITES).