Vrouw herkent alleen stem van Connery

Rotterdam. Alleen de stem van Sean Connery herkende ze, de zestigjarige vrouw die door een team van negen Britse neurologen is onderzocht. Ze had zich bij de kliniek gemeld, omdat ze dacht dat ze misschien aan een bijzondere afwijking leed: een aangeboren onvermogen om stemmen te herkennen. En inderdaad, zo schrijft het neurologenteam in een artikel dat binnenkort wordt gepubliceerd in het vaktijdschrift Neuropsychologia. De vrouw, bekend als KH, is het allereerste gedocumenteerde geval van wat inmiddels heet `ontwikkelings-phonognosia`, een aangeboren onvermogen om stemmen te herkennen. KH bedacht dat ze een unieke afwijking kon hebben toen ze las over prosopagnosia, een aangeboren onvermogen om gezichten te herkennen. Stemmen herkent KH vrijwel niet, ook niet van vrienden en naaste familie. Maar ze verstaat alles.