Oppositie heeft scherpe kritiek op wervingsacties omroepen

De oppositie in de Tweede Kamer uitte gisteren tijdens de behandeling van de mediabegroting scherpe kritiek op de wervingscampagnes van publieke omroepen. De „ledenjacht” van de omroepen is uitgemond in een „genante vertoning”, zei Kamerlid Johan Remkes (VVD), mede op basis van een artikel dat zaterdag in deze krant stond.

D66 eiste maatregelen van minister Ronald Plasterk (OCW, PvdA). „Een poppenkast”, noemde Kees Vendrik (GroenLinks) de manieren waarop omroepen leden werven. De PVV zag het als bewijs voor de ondeugdelijkheid van het hele omroepbestel, dat van de partij snel mag worden afgeschaft.

De wervingscampagnes zijn de afgelopen maanden geïntensiveerd, omdat 1 april 2009 „peildatum” is. Het ledenaantal op die dag bepaalt het aantal uren zendtijd en budget per omroep.

Volgens minister Ronald Plasterk (OCW, PvdA) is het vooral een toezichtkwestie. Het Commissariaat van de Media, zei hij, zal optreden tegen mistanden. Maar: „Nederland telt drie miljoen omroepleden. Dat een paar van hen op onoorbare wijze zijn gelokt, markeert niet het einde van de maatschappelijke verankering van de omroepen.”

De oppositie nam er geen genoegen mee. Vendrik: „Leden worden gekocht, dat heeft niets met maatschappelijke inbedding te maken.” Na enig aandringen zegde de minister toe opnieuw te kijken naar de criteria voor ledenwerving. „Ruim voor de geplande peildatum” krijgt de Tweede Kamer bovendien de gelegenheid opnieuw te debatteren over de vraag hoe zendtijd en ledenaantal zich tot elkaar dienen te verhouden.

Zie voor artikel over wervingsacties: nrc.nl/media