'Marokko en Nederland hebben zelfde belangen'

Rabat heeft het beste voor met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. „We voeren dezelfde strijd tegen radicalisering.”

Minister Fassi Fihri (Foto Reuters) U.S. Secretary of State Condoleezza Rice (R) shakes hands with Moroccan Foreign Minister Fassi Fihri in Rabat September 7, 2008. Rice concluded her North Africa trip in Morocco and is then scheduled to fly back to Washington on Sunday. REUTERS/Rafael Marchante (MOROCCO)
Minister Fassi Fihri (Foto Reuters) U.S. Secretary of State Condoleezza Rice (R) shakes hands with Moroccan Foreign Minister Fassi Fihri in Rabat September 7, 2008. Rice concluded her North Africa trip in Morocco and is then scheduled to fly back to Washington on Sunday. REUTERS/Rafael Marchante (MOROCCO) REUTERS

Taïeb Fassi Fihri kent het Holland-dossier goed. In zijn werkkamer, met weids uitzicht op de rivieroevers van de Bouregreg en de middeleeuwse necropolis Chellah, formuleert de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken zorgvuldig zijn antwoorden in een afgewogen Frans. De Nederlandse discussies over de veronderstelde „lange arm” van het Marokkaanse regiem hebben in Rabat ergernis gewekt. Maar tijdens het bezoek van zijn Nederlandse ambtgenoot Verhagen straalt Fassi Fihri vooral bereidheid uit om de verhoudingen in rustiger vaarwater te brengen. Veel bemoeienis van Marokko met zijn migrantengemeenschap komt volgens hem voort uit de wens radicalisering tegen te gaan.

Wat vindt u van de beschuldigingen in het Nederlandse parlement dat Marokko zich mengt in Nederlandse binnenlandse aangelegenheden, door migranten en imams onder druk te zetten?

„Ik vind dat heel vervelend, want het is niet de waarheid. Ik onderstreep het nadrukkelijk: het is de Marokkaanse regering verboden in te grijpen in interne aangelegenheden van een bevriend en gerespecteerd land. Marokko mag dat niet, en wenst dat niet. Maar de aanwezigheid van een gemeenschap van Marokkaanse origine is een feit. En die gemeenschap doet een beroep op Marokko als land van herkomst. Marokko mag in het kader van zijn morele en constitutionele verplichtingen niet de banden met haar verbreken.”

Hebben Nederland en Marokko geen verschillende belangen?

„Geenszins. Deze gemeenschap vertegenwoordigt een meerwaarde in onze relatie. De Marokkaanse autoriteiten huldigen het standpunt dat die gemeenschap op de beste manier in de Nederlandse realiteit integreert. Haar toekomst ligt in de Nederlandse samenleving.”

Een voormalig politieman is in Nederland beschuldigd van samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten. In België heeft de geheime dienst het vertrek van drie agenten van uw ambassade geëist. Is Marokko actiever in Europa?

„Europa en Marokko strijden gemeenschappelijk tegen het moslimextremisme en alle vormen van terreur. In dit kader zijn we verplicht met elkaar samen te werken. De samenleving in Europa, maar ook in ons land, is bezorgd over het risico van radicalisering. De islam zoals die in Marokko de afgelopen veertien eeuwen wordt beleefd, laat geen ruimte voor oproepen tot haat.

„Voor de moslimgemeenschap uit Marokko is het nodig dat die boodschap wordt uitgedragen. Dat is geen dwang, verre van dat, het is een verzoek het moskeebezoek te organiseren volgens Marokkaanse principes. Niet alleen in Nederland, maar in twaalf of dertien landen tegelijk zijn imams teruggeroepen. Dat moet in positieve zin begrepen worden: migranten worden zo geïnformeerd om radicalisering te voorkomen.”

Zijn er aanwijzingen dat aanslagen door de zogenoemde Al-Qaeda van de Maghreb in Nederland een reëel risico vormen?

„Dat risico bestaat overal. De Al-Qaeda van de Maghreb heeft zich genesteld rondom Marokko en in de Saharagebieden. Er is een verband tussen wat er bij u gebeurt aan radicalisering en wat hier in de Maghreb plaatsvindt. Het is dezelfde strijd die we voeren.”

Is het mogelijk te integreren en tegelijkertijd de Marokkaanse identiteit te behouden?

„Onze opvatting is zeer duidelijk: ja tegen integratie, nee tegen assimilatie. Assimilatie wil zeggen: opgelegd verlies van identiteit. De integratie moet de principes respecteren van religie zoals we die in Marokko kennen en de rol die zijne majesteit de koning daarin speelt als aanvoerder der gelovigen. De migrantengemeenschap heeft ook gevraagd de banden met het land van herkomst te garanderen door de nationaliteit. Dat botst niet met de Nederlandse nationaliteit, en het is evenmin een negatief fenomeen. De Marokkaanse nationaliteit heeft, naast de juridische definitie van rechten en plichten, ook een sterke spirituele waarde die de integratie in Nederland in het geheel niet tegenwerkt.”

    • Steven Adolf