Hoge opslag, lage service

In toenemende mate winden het bedrijfsleven en de politiek zich op over de hoge drempels die banken opwerpen voor financieringen. Banken, zo klinkt het verwijt, lijken de crisis aan te grijpen om de in hun ogen jarenlang veel te lage marges op te krikken. Omdat geld lenen voor banken zelf ook duurder is geworden, verhogen zij de tarieven.

Er gloort een sprankje hoop. Na de piek van die interbancaire rente vorige maand is de ‘euribor’ de laatste weken weer stevig aan het dalen. Vanochtend noteerde de driemaands-euribor het laagste niveau sinds maart vorig jaar: 3,94 procent.

De dalingen worden langzamerhand ook zichtbaar in de tarieven die commerciële banken aan hun zakelijke klanten rekenen. ABN Amro verlaagde haar rente met een kwart procentpunt tot 6,15 procent. Rabobank volgde vorige week met een verlaging van 0,1 procentpunt tot 6,1 procent. Concurrenten als Fortis en Van Lanschot zitten met 6,40 procent respectievelijk 6,45 procent aanmerkelijk hoger. Bovenop deze zogeheten basisrente zetten banken nog een bepaalde opslag voor onder meer kredietrisico’s. Niet alle banken lopen daarmee te koop, maar ING (basisrente 6,35 procent) hanteert een opslag variërend van 2 tot 4,25 procentpunt.

Dat Rabobank inmiddels de goedkoopste commerciële kredietverschaffer is, was vermoedelijk aanleiding de rentewijziging zaterdag in enkele landelijke dagbladen te adverteren. Maar is die rente voor zakelijke kredieten van de Rabo wel zo laag? Of beter geformuleerd: wel zo reëel?

Anders dan de drie grootste concurrenten heeft Rabobank geen beroep gedaan op overheidssteun. Daaruit alleen al mag geconcludeerd worden dat zij die hulp niet nodig heeft. De eigen balans is gezond en de bank heeft kennelijk minder moeite om uit de markt geld aan te trekken om die balans te financieren. Dat roept Rabo met enige regelmaat ook zelf.

Een maand geleden nam de Unico, de Europese club van coöperatieve banken waarvan Rabobank-topman Bert Heemskerk voorzitter is, het initiatief om het onderlinge interbancaire geldverkeer weer op gang te brengen. Los daarvan beschikt Rabobank over een geldbron die nog veel goedkoper is: de spaarders.

Naar eigen zeggen heeft Rabo de afgelopen maanden miljarden extra spaargeld en deposito’s opgehaald. En in de ranglijsten van spaarrente staat Rabobank juist onderaan. Rabo doet niet mee aan de stunttarieven in de spaaroorlog, die oplopen tot ruim 5 procent. Dus als er één bank is die met haar krediettarieven aan behoeftige bedrijven nog veel lager kan gaan zitten, is het de bank uit Utrecht wel.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen