Directeur Kunsten weg bij ministerie

Nog geen jaar na zijn aantreden vertrekt Ocker van Munster als directeur Kunsten bij het ministerie van OCW. Hij wordt directeur van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR).

Pagina 9