Welk jongbelegen zondagskind heeft windhoos mee tegenover huizenhoge schuldgevoelens: waarom wacht je niet hoezo straatarme kunstbedoelingen met gemengd gevoel?

    • Floor Nanninga