SP: meer rechten voor flexwerker

Uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk arbeidscontract moeten meer rechten krijgen. Zij worden als gevolg van de financiële crisis massaal aan de kant gezet en verkeren in grote onzekerheid over hun baan en inkomen. Flexwerkers dienen voortaan ook een ontslagvergoeding te krijgen, net als andere werknemers.

Dit stelt Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij (SP), vandaag voor, vooruitlopend op de behandeling van de begroting van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die morgen en donderdag in het parlement wordt behandeld. „Uitzendkrachten worden behandeld als wegwerppersoneel, terwijl ze soms al jaren bij een bedrijf werken”, zegt Ulenbelt. „Ook zij hebben vaste lasten, kinderen en een huis. Ze verdienen enige vorm van zekerheid”, aldus Ulenbelt.

Nederland telt zo’n 730.000 uitzendkrachten op een beroepsbevolking van 7,3 miljoen in 2007. Ulenbelt erkent dat bedrijven flexibel moeten opereren en grote behoefte hebben aan tijdelijke arbeidskrachten. Maar tegenwoordig worden volgens hem ook voor „normale banen” uitzendkrachten ingeschakeld, omdat het gemakkelijker is bij kleine en grote tegenslagen gratis en snel van personeel af te komen.

Grote industriële bedrijven hebben volgens hem uitzendkrachten die er soms al tien jaar werken. „Drie jaar op, drie maanden af en dat drie keer achter elkaar, zonder de werknemer ooit een vast contract aan te bieden”, aldus Ulenbelt. Hij wil uitzendkrachten meer zekerheid bieden door ze bij ontslag ook een vergoeding te verstrekken, wat nu niet het geval is. Dat kan als uitzendbureaus per uitzendkracht eentwaalfde van het betaalde salaris reserveren. Wordt de uitzendkracht ontslagen, dan wordt dit bedrag uitgekeerd. Wordt de uitzendkracht in vaste dienst genomen, dan ontvangt de werkgever het geld.

Daarnaast moeten uitzendkrachten meer baanzekerheid krijgen. Indien ze meer dan negen maanden achter elkaar voor dezelfde werkgever werken, moeten uitzendwerkers in vaste dienst worden genomen, vindt het SP-Kamerlid. Dan gaat wat hem betreft het ontslagrecht voor vast personeel gelden. Momenteel hoeft een werkgever iemand pas in vaste dienst te nemen als hij er drie keer een jaar heeft gewerkt.

    • Michèle de Waard