op nrcnext.nl

Kerstactie

Een fonds van lezers van NRC Handelsblad zamelt sinds 1928 jaarlijks rond Kerstmis geld in. Het geld, meestal zo’n 100.000 euro, wordt besteed aan ‘stille armoede’: daklozen, drugsverslaafden, jeugdprostituees, vluchtelingen of gehandicapten. Voor het geld worden goederen aangeschaft, vrijwilligers gesteund of activiteiten gefinancierd. Dat varieert van spuitomruil voor junks en huiskameropvang voor straatprostituees tot vakantieactiviteiten voor gehandicapten. Lezers van nrc.next kunnen ook een bijdrage leveren aan het fonds, giften zijn welkom op bankrekening 36.56.92.034 ten name van ‘Fonds van NRC Handelsbladlezers’, Amsterdam.

Lees meer over het fonds op nrc.nl/lezersfonds

Alles tegelijk doen

Kantoortuinen, blackberry’s, instant messaging-programma’s. De moderne, hoogopgeleide werknemer wordt geacht alles tegelijk te doen en voor iedereen bereikbaar te zijn. Niet iedereen kan in zo’n omgeving presteren.

Hoe concentreer ik me op mijn werk? Lees meer op nrcnext.nl/geldenwerk

Je ideale energiegewicht

Hoe kun je energie besparen? Klaas van Alphen (28, promovendus bij Innovatiewetenschappen, Universiteit Utrecht) en Herman van der Meyden (27, werkzaam bij Shell) geven tips om je ideale energiegewicht te krijgen. Van afvallen met behulp van de zon en afvallen in de keuken, tot energievermindering door middel van een slanke heilige koe.

Lees de afleveringen op nrcnext.nl/projecten/energiegewicht/