'Onderzoek nut van banenplan'

De overheid weigert uit te zoeken of de twee miljard euro die het ministerie van Sociale Zaken jaarlijks uitgeeft aan reïntegratie van werklozen op de arbeidsmarkt goed worden besteed. Dat schrijft Mirjam van Praag, hoogleraar ondernemerschap en organisatie aan de universiteit van Amsterdam, vandaag op de opiniepagina van deze krant.

„Voordat grote projecten worden gelanceerd, is het goed om na te gaan hoe ze werken. Maar politici vinden dat ‘politiek onhaalbaar’. Nonsens”, aldus Van Praag. Onderzoek om vast te stellen of het reïntegratiebeleid werkt, wordt volgens haar zelfs ‘moedwillig geweigerd’. Ze stelde voor om het project ‘Eigen werk’ in Amsterdam te evalueren. Dat helpt werklozen met de start van een eigen onderneming. Maar het zou volgens Van Praag best kunnen dat de geselecteerde deelnemers ook zonder programma een baan krijgen. Zestig procent van de werklozen krijgt al zonder hulp een baan. ‘Eigen Werk’ selecteert 50 procent van de werklozen die zich melden voor begeleiding.

Volgens van Praag kan een dubbelblinde test worden toegepast op reïntegratieprojecten, waarbij de ene groep geen en de andere wel begeleiding naar de arbeidsmarkt krijgt. Maar een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken verwijst naar het standpunt van minister Donner (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In e Tweede Kamer zei hij dat het onethisch is om een groep opzettelijk van begeleiding uit te sluiten.

Naar de mening van Van Praag is dat geen geldige reden. Er moet onderzocht worden of deelnemers überhaupt profijt hebben van dit traject of dat het socialer is om het traject te gebruiken voor minder kansrijke werklozen die normaal worden uitgesloten.

Bij medisch onderzoek kunnen mensen onder toezicht van toetsingscommissies „wél uitgesloten worden -en soms zelfs van levensreddende medicijnen”.