Obama heeft team goeddeels rond

De contouren van het kabinet van de nieuwe Amerikaanse president Obama beginnen zich af te tekenen. De voorgenomen benoemingen duiden niet op grote politieke veranderingen.

Pagina 4