Messias? Antichrist?

Barack Obama is een inspirerende persoonlijkheid en zijn campagne had messiaanse trekjes (‘er is weer hoop’; ‘samen zullen we Amerika en de wereld veranderen’). Bevolkingsgroepen die weinig vertrouwen hebben in de politiek, zoals jongeren en etnische minderheden, stonden uren in de rij om op hem te stemmen. En zijn aanvaardingsrede in Chicago deed 50-plussers denken aan het begin van de jaren zestig, toen de bevlogen teksten van John F. Kennedy wat licht brachten in de duisternis van de Koude Oorlog.

Obama maakt ook negatieve emoties wakker, zoals angst en woede, en hij roept de meest uiteenlopende vijandbeelden op, van ‘moslim’ en ‘socialist’ tot ‘antichrist’. Dat laatste personage speelt een belangrijke rol in het apocalyptische toekomstbeeld van evangelische christenen.

De antichrist is de belichaming van het Kwaad, een wereldleider die aan het einde der tijden met mooie praatjes hele volksstammen wint voor zijn boosaardige agenda en die in de eindstrijd zal worden verslagen door hemelse legerscharen. Seculiere en liberale denkbeelden over abortus en homoseksualiteit winnen ook in de VS terrein en evangelicals beschouwen dit als voortekenen dat het einde van de wereld nabij is. De verkiezingszege van Obama zien sommigen als een doorbraak van dit wereldse kwaad.

Geloof het of niet, maar volgens recent onderzoek verwacht eenderde van de evangelische christenen in de VS dat zij de Jongste Dag nog zullen meemaken. Volgens het Census Bureau is ruim een kwart van de bevolking evangelisch christen. Dat betekent dat bijna 10 procent van de Amerikanen bedacht is op voortekenen van het naderende einde. En dat kan van alles zijn. Op RaptureReady.com, een website die lopende gebeurtenissen in verband brengt met bijbelse profetieën, meldde iemand dat het winnende lotnummer in Illinois, de thuisstaat van Obama, 666 was. En dat is natuurlijk het Teken van het Beest (de antichrist).

Niet dat gelovig Amerika anti-Obama is. Protestanten, rooms-katholieken, joden en moslims hebben massaal op hem gestemd. Zelfs een minderheid van evangelische christenen verkoos zijn bij tijden bijbels geïnspireerde politieke boodschap boven die van John McCain, die zij beschouwen als de belichaming van een sluipende secularisering. Obama’s verkiezing doorbrak niet alleen raciale, maar ook confessionele barrières.

Politiek talent en overtuigingskracht, zeker, maar Messias is wat veel van het Goede.

    • Dirk Vlasblom