'Internationale tak ABN terugkopen goed idee'

Na de overname van ABN Amro was Fortis nog de leidende partij, nu gaat Fortis Bank Nederland op in ABN Amro. „Een goede culturele ‘fit’ is van het grootste belang.”

Jan van Rutte Rotterdam - 21-11-2007 - portretten van Raad van Bestuur Fortis. Daalen, Gerard van

Jan Peter Schmittmann, baas van ABN Amro Nederland, wil niet inhoudelijk reageren op het door minister Bos van Financiën aangekondigde plan zijn bank samen te voegen met Fortis. ABN Amro, in omvang toch de bovenliggende partij bij de fusie, volstond met een vierregelig persbericht. Schmittmanns evenknie bij Fortis, Jan van Rutte, belegde direct een telefonische persconferentie om zijn vreugde over het definitieve samengaan te uiten. „Wij zijn blij met deze keuze”, zei de bestuursvoorzitter van Fortis Bank Nederland. „Fortis en ABN Amro zullen een ijzersterke combinatie vormen, met internationale uitstraling.”

In hoeverre bent u gehoord en gekend in de plannen van Bos?

„Er zijn sinds begin oktober frequente en intensieve contacten geweest met zijn ministerie. Wij hebben verschillende scenario’s voor onze toekomst neergelegd. Voor de optie waarvoor nu is gekozen, hebben wij altijd de voorkeur gehad. Met ABN hebben wij geen contact, omdat de integratie na de nationalisatie was stopgezet.”

Wordt de fusie tussen Fortis Bank Nederland en ABN Amro Nederland niet wat lastig als mensen op de werkvloer niet erg enthousiast zijn, zoals uw centrale ondernemingsraad vorige week nog liet blijken?

„Door enkele publicaties in de media [waarin ABN Amro een opsplitsing van Fortis had gesuggereerd, red.] zijn er wat irritaties bij onze ondernemingsraad ontstaan. Maar ik weet dat zij op zich positief staat tegenover een integratie met ABN Amro. Een goede culturele fit tussen beide bedrijven is van het grootste belang. Ik neem aan dat dit hoog op de agenda zal staan van het nieuw in te stellen integratiecomité onder leiding van Gerrit Zalm.”

Vindt u zijn benoeming als bestuursvoorzitter een goede zet?

„Ik ben heel gelukkig met deze keuze. Zalm is zeer ervaren in de financiële sector. Hij zal zowel de integratie als de uiteindelijk nieuwe bank neutraal en objectief kunnen leiden. Hij is niet van een van beide banken afkomstig. Ook president-commissaris Hessel Lindenbergh heeft zijn sporen in de bankwereld meer dan verdiend. Erik van de Merwe, die tijdelijk als president-commissaris van Fortis Bank Nederland was aangesteld, zal nu gewoon lid van de raad van commissarissen worden.”

Wat gaat u zelf in de toekomst doen? En Schmittmann van ABN Amro?

„Voor de nieuwe bank zal een nieuw bestuur worden gevormd. Ik heb nog geen beeld van hoe dat zal gaan, maar ik sta open voor elke uitdaging. Voorlopig heb ik nog veel te doen in mijn huidige functie: eerste de separatie van Fortis Bank België en vervolgens de integratie met ABN Amro. Hoe Schmittmann hierin staat, weet ik niet. Ik heb hem in alle hectiek nog niet kunnen spreken.”

Gaat het door die ontvlechting van Fortis België lang duren voor de integratie van uw bank met ABN Amro echt kan beginnen?

„Op zich is dat niet erg complex. Het gaat om het loskoppelen van automatiseringsprocessen, effectentransacties en controle. Wij hebben die processen goed in beeld en zijn er volop mee bezig, sinds we begin oktober werden genationaliseerd. Maar hoe lang dat precies duurt kan ik niet goed zeggen. Het varieert van enkele weken tot anderhalf jaar.”

Bent u het eens met het voornemen om ABN Amro als leidend merk te nemen voor de nieuwe combinatie?

„ABN Amro is een sterke naam, van internationale betekenis.”

Maar het internationale netwerk van die bank, en ook van Fortis, is erg uitgedund. Is dat een probleem voor de internationale ambitie die Bos formuleerde?

„Ons internationale netwerk is door de nationalisatie inderdaad grotendeels terechtgekomen bij BNP Paribas. Fortis Bank Nederland is nog actief in achttien landen, vooral in private banking. We hebben plannen om die activiteiten te versterken. Ik zou het geen slecht idee vinden het internationale deel van ABN Amro, dat vorig jaar in handen kwam van Royal Bank of Scotland, terug te kopen. Ik weet niet over daar concrete gesprekken voor lopen.”

Klopt de inschatting van minister Bos dat de integratie met ABN zo’n 8.000 banen zal gaan kosten?

„Het getal van 7.800 banen was destijds de realistische inschatting, bij de overname van ABN Amro door het consortium. Daarin zaten ook de overtollige banen op het hoofdkantoor, en de banen die bij RBS zouden verdwijnen. Aan onze kant ging het om 5.400 banen, inclusief België. Dat deel is nu weggevallen. Daarbij zijn veel banen al verdwenen door natuurlijk verloop. Wij hebben in het afgelopen jaar al een heel voorzichtig vacaturebeleid gevolgd. Zonder een specifiek getal te noemen, geloof ik dat het aantal te schrappen banen beslist lager zal uitkomen dan die 7.800.”

Is uw bank nog altijd afhankelijk van de kredietfaciliteit die u kreeg van de Nederlandse overheid na de nationalisatie begin oktober?

„Dat bedrag was nodig omdat op 6 oktober onze financieringslijn met het moederbedrijf in België acuut was doorgesneden. Het bedroeg ongeveer 25 procent van de zogeheten funding van de balans. De rest kwam uit onze eigen middelen, spaargeld en deposito’s van klanten. Inmiddels hebben we van dat overbruggingskrediet weer 15 tot 16 miljard uit de markt weten op te halen, zowel bij klanten als op de geldmarkt. Daaruit blijkt dat het vertrouwen van de markt in Fortis Bank Nederland enorm is hersteld.”

    • Philip de Witt Wijnen